Portrettfoto på location 3

Her har vi skiftet helt på antrekk og location. Tilfeldigvis passer både antrekk og location til modellens personlighet. Her er det på forhånd gjort en rekognosering for å finne ut av hvilket tidspunkt som passet best, i forhold til hvor lyset kom fra.

En av de mange ting vi snakker om under workshop’ene i Portugal.

Test-fotografering med modell uten erfaring

Jeg foretok nylig en test-fotografering av en ung kvinne i et av de mange typiske miljøene i Portugal – nedlagte industribygg. Modellen er en helt ordinær kvinne som jobber på café, og har derfor ingen modell-erfaring.

Både jeg og modellen ble fornøyd, og bildene ble til med helt enkle hjelpemidler – videolys. 

Følg med hvis du vil komme til Portugal og praktisere litt enkel portrettfotografering.